Alle er velkomne – jeg er rummelig

Er din livsglæde forsvundet og blevet til modløshed og uro? Kom til samtale med et oprigtigt og venligt menneske, der vil hjælpe dig tilbage til klarhed og ro, trivsel og balance. En terapeutisk samtale kan hjælpe dig til at formulere dine behov og finde din indre styrke. Processen kan give dig adgang til dine naturlige ressourcer, kvaliteter og værdier.

OM FRIDA EBEL

Født i 1945. Uddannet lærer fra Herning Seminarium i 1968. Har undervist børn i Tyskland, De Danske Skoler i Sydslesvig, Danmark og Dubai.

Uddannet som vejleder på VUC, hvor jeg i 25 år har arbejdet som lærer og vejleder, og undervist i: filosofi, familiestudier, tysk og engelsk.

Fra august 2013 til juni 2014 har jeg boet i Dubai, hvor jeg har undervist danske børn i dansk på Dubai International Academy. Har taget en række coaching kurser i Dubai.

Mit arbejde og mine ophold i udlandet har givet mig stor erfaring i at møde mennesker der, hvor de er, uanset kulturbaggrund og alder. De fleste føler, at det er nemt at åbne sig for mig og fortælle om deres problemer. Jeg har livserfaring og lytter, er åben og fordomsfri.

Mine år som voksenunderviser og vejleder har givet mig et solidt erfaringsgrundlag. Du får empati, kvalificeret modspild og ærlighed. Du bliver ikke tvunget ind i en terapeutisk form. Jeg er katalysatoren, der hjælper dig til at finde svarene.

 

FØLER DU DIG SOM FANGE I DIT LIV?

  • Nybagt mor – og overbelastet
  • Pensioneret – og har mistet din identitet
  • Stresset lærer
  • Problemer i familien
  • Problemer med kolleger
  • Arbejdsrelateret stress
  • Burnout syndrom
  • Vendt hjem til Danmark efter udstationering og “Ak! Hvor forandret!”

Så kom til en samtale og sammen finder vi en anden indfaldsvinkel til dit liv lige nu.

Prisen er 500,00 kr. for en time (60 minutter).

Tilbud i juli og august på 200,00 kr. for en time.

 

KONTAKT
Frida Ebel
Rudehøj Park 14, 2840 Holte.
Tlf +45 45481210.
Email frida_ebel@hotmail.com.
The map could not load.
This is normally caused by a conflict with another plugin or a JavaScript error that is preventing our plugin's Javascript from executing. Please try disable all plugins one by one and see if this problem persists. If it persists, please contact WP Google Maps for support.